W naszym zakładzie świadczy się profesjonalne usługi pielęgnacyjno-opiekuńcze i hospicyjne. Panuje tu ciepła, życzliwa atmosfera, co tworzy klimat zbliżony do warunków domowych, by nasi podopieczni, w jak najmniejszym stopniu odczuwali zmianę, jak zaszła w ich życiu, spowodowaną ciężką chorobą i niepełnosprawnością.
Zapewniamy pacjentom 24-godzinną opiekę pielęgniarską i lekarską.
Warunki przyjęcia do Zakładu Pielęgnacyjno - Opiekuńczego oraz Hospicjum są opisane w poszczególnych zakładkach.